Sant Mateu 2019, Fernando Machancoses

La Senia 2019, Fernando Machancoses

Sant Mateu 2019, Hermanos Navarré

Les Cases d’Alcanar 2019, Jovenes Promesas

La Senia 2019, Hilario Princep

Les Cases d’Alcanar 2019, El Saliner

Les Cases d’Alcanar 2019, Eliseo Adell

La Cava 2019, Fernando Machancoses